Opleiding

Alle ca. 75 gastvrouwen en gastheren hebben een gekwalificeerde opleiding genoten van de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland, VPTZ.
Daarnaast worden regelmatig bijeenkomsten gehouden voor behandeling van een bepaald thema.

Alle kosten voor de VPTZ-opleidingen worden betaald door de stichting.

Er is een regeling voor vergoeding van de reiskosten.