Tineke Breiderhuis – Hospice Veen & Wolden

Een fijne, warme, aangename plek om de laatste dagen van je leven te zijn. Dat is het Tineke Breiderhuis in Stadskanaal. Een bijzondere plek waar mensen in hun laatste levensfase, omgeven door 24-uurszorg, in huiselijke sfeer en samen met hun dierbaren afscheid nemen van het leven. Het Tineke Breiderhuis biedt persoonlijke ruimte en zorg op maat.

Een hospice is een bijna-thuis huis. Hier kunnen mensen die terminaal ziek zijn (met een levensverwachting van minder dan drie maanden) en die niet thuis kunnen of willen overlijden, verblijven. Een huis, waarin het er bijna net zoals thuis aan toegaat. Een huis waar je zelf, op geheel eigen wijze, een thuis van kunt en mag maken voor de tijd dat je er verblijft.

Iemand die bezig is afscheid te nemen van het leven, maakt een heel bijzondere tijd door. Je bent reiziger op een weg die je deels alleen moet gaan, familie en vrienden kunnen een stukje met je oplopen. Mocht het om welke reden dan ook niet meer mogelijk zijn om thuis te blijven, dan is een hospice daarvoor een bijna-thuis huis.

De medische zorg wordt verleend door professionals: artsen, verpleegkundigen, thuiszorginstellingen. De dagelijkse zorgtaken worden door vrijwilligers (gastvrouwen en gastheren) uitgevoerd.

Een hospice omringt de gast in zijn of haar laatste levensfase met liefdevolle zorg en aandacht; zowel praktisch, emotioneel als spiritueel. Het creëren van kwaliteit van leven draagt er zorg voor dat de gast in alle rust en ruimte, al of niet omringd door familie en vrienden, afscheid van het leven kan nemen. Daarbij staat de unieke eigenheid van die persoon en zijn of haar naasten, ongeacht afkomst, levensovertuiging of geloof, centraal.