Organisatie

De organisatie van het Tineke Breiderhuis, c.q. de stichting Hospice Veen en Wolden, bestaat uit:

  • Het statutaire Bestuur van de stichting; bestaande uit acht personen
  • Een adviserend medicus/huisarts
  • Een uitvoerend Dagelijks Bestuur; de penningmeester, de secretaris en de voorzitter
  • De twee Zorg-coördinatoren belast met de dagelijkse leiding van het huis
  • Ca. 75 vrijwillige gastvrouwen en gastheren.

Voor de zorgverlening zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met:

  1. De Zorggroep Treant, locatie Refajaziekenhuis te Stadskanaal
  2. De Zorggroep Meander te Veendam
  3. Huisartsenpraktijken De Venen en De Wieke te Stadskanaal.