Organisatie

De organisatie van het Hospice Veen en Wolden bestaat uit:

  • Het statutaire bestuur van de stichting; bestaande uit zes personen
  • Een adviseur
  • Een uitvoerend dagelijks bestuur; de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
  • De twee zorgcoördinatoren belast met de dagelijkse leiding van het huis
  • De ongeveer 75 vrijwillige gastvrouwen en gastheren.

Voor de zorgverlening zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met:

  1. De Zorggroep Treant, locatie Refajaziekenhuis te Stadskanaal
  2. De Zorggroep Meander te Veendam
  3. Huisartsenpraktijken De Venen en De Wieke te Stadskanaal.