Opname

Iedereen die terminaal is (op basis van een verklaring van een arts dat men naar verwachting niet langer dan drie maanden te leven heeft), kan een beroep doen of laten doen op het hospice. Opname gebeurt altijd in overleg (medische indicatie) met de behandelende (huis)arts, de thuiszorg, of het ziekenhuis – instelling. Als verzorging van de zieke te zwaar wordt voor de naaste omgeving, biedt het hospice een goed alternatief.

Over het algemeen wordt een indicatie voor opname gegeven voor een periode van drie maanden. Dit is niet een zaak van het hospice, maar van de indicerende instellingen; arts, huisarts of wijkverpleegkundige.

De procedure voor opname werkt als volgt:

  1. Melding van medische indicatie door ziekenhuis, zorginstelling, huisarts, arts, verpleegkundige of familie bij de Zorg-coördinatoren; zie contactgegevens
  2. Opvragen patiëntgegevens en intake/administratie (*) door Zorgcoördinator.
  3. Regelen opname en transfer/vervoer.
  4. Opname in het hospice.

(*) Graag de gegevens van de zorgverzekering bekend maken aan de Zorgcoordinator.

Alle door het hospice geregistreerde persoonlijke gegevens vallen onder de Wet Persoonsgegevens 2018 en worden beveiligd opgeslagen. Uitsluitend daartoe bevoegde medische/zorg-professionals hebben toegang tot deze gegevens.