Exploitatie

De eigen bijdrage dekt slechts een deel van de kosten. Het tekort wordt aangevuld door bijdragen van gemeenten, giften van instanties, bedrijven en particuliere donateurs.