Bijna thuis

Het hospice Veen en Wolden, “Tineke Breiderhuis”, wil een regionaal bijna-thuis-huis zijn voor alle inwoners van Zuidoost Groningen en het zgn. “Mondengebied” van Drenthe.

Daarmee wordt bedoeld dat alles rondom een opgenomen gast zo verloopt, zoals deze dat ook graag thuis had gezien. De inzet van professionals, vrijwillige gastvrouwen/heren en het stichtingsbestuur, is er op gericht om dit mogelijk te maken.

Ons huis staat, bij beschikbaarheid van kamers, ook open voor personen uit andere delen van het land die om wat voor redenen dan ook willen worden opgenomen in deze regio.