Verzorging

  • Medisch; onze gasten krijgen alle hulp en medische zorg die zij nodig hebben. Als het kan, blijven zij gebruikmaken van hun eigen huisarts. Lukt dat niet, dan neemt huisartsenpraktijk De Venen/De Wieke te Stadskanaal deze zorg volledig over (*). Voor professionele verpleging en verzorging zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, verpleegkundigen en verzorgenden beschikbaar.
  • Paramedisch; de professionele 24-uurs-verpleging en verzorging wordt gedaan door de verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorggroep Meander. Zij zijn belast met de uitvoering van alle voorgeschreven medische handelingen en het geven van medicaties.
  • Nacht en waakzorg; Van 23.00 uur tot 0.700 uur is er permanent een verpleegkundige/verzorgende van de Zorggroep Meander in het hospice aanwezig. Zij nemen dan de diensten over die overdag ook door de gastvrouwen/heren worden verleend.
  • Inzet Vrijwilligers; onze ca. 70 gastdames en -heren zijn er voor de gasten en hun naasten. Zij bieden een luisterend oor en praten over alledaagse dingen, maar ook over het nu en het sterven. Zij zijn hiervoor allen VPTZ- opgeleid en gecertificeerd. Hun inzet is aanvullend op wat familieleden, vrienden en buren kunnen doen.
  • Geestelijke verzorging; voor veel mensen is geestelijke verzorging enorm waardevol in deze levensfase. Alle religieuze en niet-religieuze geestelijke verzorgers zijn, op verzoek van de gasten, welkom in het huis om geestelijke bijstand te verlenen. De kerken en genootschappen in de regio zijn geïnformeerd over het Tineke Breiderhuis.

(*) Het zgn. adherentiegebied van deze beide huisartsenpraktijken is het gebied van de plaats Stadskanaal; aan de noordzijde begrenst door de gemeente Veendam. Aan de zuidzijde begrenst door de eerste sluis in Musselkanaal. Huisartsen van buiten dit gebied besluiten zelf of zij, in overleg met de gast, de medische zorg continueren. Gasten met een oorspronkelijke huisvesting buiten het verzorgingsgebied van het hospice worden (inclusief medisch dossier en zorgverzekering) overgedragen aan een van de beide genoemde huisartsenpraktijken. De Zorg-coördinatoren dragen zorg voor deze overdracht.