Kosten

  • Onkosten; de kosten voor de huisarts, verpleging en de thuiszorg zijn exact gelijk aan die in de thuissituatie en worden regulier bekostigd door de (basis)zorgverzekering.
  • Eigen bijdrage; iedere gast betaalt voor het verblijf in het hospice een eigen bescheiden bijdrage. De hoogte van dit bedrag varieert en is mede afhankelijk van de inkomsten van het hospice vanuit o.a. de Rijksoverheid. Het bestuur streeft ernaar dit bedrag zo laag mogelijk te houden; dit kan daarom variëren van €35 tot €45 per dag. De Zorgcoordinator kan u hierover verder informeren. U ontvangt te zijner tijd daarvoor een rekening.
  • Verzekering; de meeste zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage deels of helemaal in een aanvullend pakket. Kan iemand de eigen bijdrage om wat voor geldige redenen niet (volledig) betalen, dan zoeken we samen naar een daarvoor passende oplossing. Het bestuur is van mening dat eenieder recht heeft op de palliatieve zorg van en in ons huis.
  • Kosten logeren; bezoekers die willen blijven overnachten, betalen daarvoor geen bijdrage. Voor de maaltijden, verzorging en dergelijke, wordt een klein bedrag gevraagd; ca. €10,- per dag.

Tarieven Hospice Tineke Breiderhuis 2018:

  • Verblijf gast per dag €40,- all-in.

Het hospice schrijft het begrip Gastvrijheid voor zowel gasten, als bezoekers, met hoofdletters. Voor het verblijf, logeren/overnachten, maaltijden en verdere persoonlijke verzorging, worden geen kosten in rekening gebracht.

U wordt wel verzocht om deelname aan maaltijden, en zo nodig dieetwensen, tijdig door te geven aan de Zorgcoordinator of dienstdoende Gastheer/gastvrouw.