Stichting

De stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken is opgericht op 11 januari 2012. In 2014 is met het oog op het werkgebied een nieuwe werknaam in het leven geroepen, te weten Hospice Veen en Wolden. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling; ANBI.

Het stichtingsbestuur bestaat uit leden:

  • dhr. ing. Roelof Kuik MRE, voorzitter
  • dhr. mr. Ruurd Brekveld, secretaris
  • dhr. Jaap Duit, penningmeester
  • dhr. Johan Jeuring, portefeuille Zorg
  • mevr. Klary Resch, portefeuille Paramedische Zorg

Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs. De heer drs. Henk Muilerman (huisarts) is de medische adviseur, mevrouw mr. Marian Kruit is de juridische adviseur.

Adres secretariaat stichting:

  • Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken
  • Oude Heereweg 5
  • 9541 VJ Vlagtwedde.