Stichting

De stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken is opgericht op 11 januari 2012. In 2014 is met het oog op het werkgebied een nieuwe werknaam in het leven geroepen, te weten Hospice Veen en Wolden. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling; ANBI.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden:

  • mevrouw Marjon Riksen, voorzitter
  • de heer Matthys Mollema, secretaris
  • de heer Jaap Duit, penningmeester
  • mevrouw Klary Resch, portefeuille Paramedische Zorg
  • mevrouw Ina Verwer, algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt bijgestaan door drie adviseurs. De heer drs. Henk Muilerman (medisch), mevrouw mr. Marian Kruit (juridisch) en de heer Johan Jeuring (algemeen).

Adres secretariaat stichting:

  • Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken
  • Semmelweislaan 4a
  • 9501 HS  Stadskanaal