Stichting

De stichting hospice Stadskanaal en Omstreken is opgericht in 2009. In 2018 is de naam gewijzigd in Stichting Hospice Veen en Wolden. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling; ANBI.

Het stichtingsbestuur bestaat uit leden:

  • dhr. ing. Roelof Kuik MRE, voorzitter
  • dhr. mr. Ruurd Brekveld, secretaris
  • dhr. Jaap Duit, penningmeester
  • dhr. Sikke Dijkstra, portefeuille Bouwzaken
  • dhr. Johan Jeuring, portefeuille Zorg
  • mevr. Klary Resch, portefeuille Paramedische Zorg
  • mevr. mr. Marian Kruit, portefeuille Juridische Zaken

Het bestuur wordt bijgestaan voor medische zaken door de heer drs. H. Muilerman (huisarts).

Adres secretariaat stichting:

  • Stichting Hospice Veen en Wolden
  • Oude Heerenweg 5
  • 9541 VJ Vlagtwedde.