Leiding

De dagelijkse leiding en coördinatie van de werkzaamheden is in handen van twee zorgcoördinatoren. Dit zijn gediplomeerde en ervaren verpleegkundigen die bekend zijn met de palliatieve zorgverlening. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en voor derden.

De zorg gedurende de nacht – van 23.00 uur tot 07.00 uur – is in handen van een gediplomeerd verpleegkundige/verzorgende van de Zorggroep Meander.

Het bestuur van het hospice bestaat uit vrijwilligers met een multidisciplinaire achtergrond, bijgestaan door drie adviseurs (medisch, juridisch en algemeen). Hospice Veen en Wolden is lid van de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Groningen.