Respijtzorg

In situaties waarin mantelzorgers ernstig overbelast zijn, is ook opname van een ernstig zieke mogelijk voor een van tevoren vastgestelde periode; ca. twee tot vier weken. Gedurende deze tijdelijke opname van een gast,  kunnen mantelzorgers herstellen om daarna de zorg weer op zich te nemen.

Ook voor het bieden van respijtzorg is (zijn) een medische indicatie(s) noodzakelijk. Deze kan (kunnen), inclusief de tijdsindicatie van opname van een gast, worden verstrekt door een behandelend arts, huisarts of wijkverpleegkundige. De Zorg-coördinatoren of het hospice heeft hierin geen zeggenschap, maar kan u desgewenst wel informeren over de gang van zaken.